Làm sao gây ấn tượng tốt với khách hàng quốc tế trong 10 giây đầu tiên?

Theo nghiên cứu, chúng ta đều bị gây ấn tượng trong 10 giây đầu tiên với 1 đối tượng mới. Vậy hãy học cách gây ấn tượng tốt đẹp, trong 10 giây vàng.

8/10/2021 1 min read

BeTracy make impressive meeting
Tracy Hoang Ngan international business entrepreneur export import trade